MP3 va web

Chcete mať prehrávanie mp3 hudby na webe? Je to jednoduché, mp3 súbor si z PC nahrajte na server pod názvom nazov_pesnicky.mp3. Po nahratí si na web vložte kód, ktorý je nižšie, nezabudnite však, že v kóde namiesto nazov_pesnicky.mp3 napíšete vlastný názov.

Pozor! nemôže byť Nazov-interpreta.MP3, alebo nazov-interpreta.mp3.mp3

<embed codebase="https://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="SEM-VLOZTE-NAZOV-PESNICKY.mp3" width="200" height="45" type="application/x-mplayer2" pluginspace="https://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" showstatusbar="false" showgotobar="false" showaudiocontrols="true" showtracker="true" showpositioncontrols="true" showcontrols="true" autostart="true" autosize="true"></embed>