Bezplatná Výmena Bannerov a ikoniek

Výmena bannerov je bezplatný spôsob zvýšenia návštevnosti vašich stránok...
Ide o výmenu našich a vašich reklám.
Rýchlo, jednoducho a bezplatne.
Najefektívnejšia forma zvýšenia návštevnosti !!!
Vymienať s nami môžete vaše odkazy, ikony, bannery, flashe a iné. V prápade záujmu nás kontaktujte.

Ak s nami vymeníte ikonu alebo banner bude umiestnený na stránke partneri, alebo na úvodnej stránke- VIP miesto (záleží na dohode)

 HTML kód môjho banneru:

 

 

 <p><object codebase="https://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" height="60" width="468"><param name="_cx" value="12382"><param name="_cy" value="1587"><param name="FlashVars" value=""><param name="Movie" value="https://files.propagacia.webnode.sk/200000018-8f73e906d8/~f3145348.swf"><param name="Src" value="https://files.propagacia.webnode.sk/200000018-8f73e906d8/~f3145348.swf"><param name="WMode" value="Window"><param name="Play" value="0"><param name="Loop" value="-1"><param name="Quality" value="High"><param name="SAlign" value=""><param name="Menu" value="-1"><param name="Base" value=""><param name="AllowScriptAccess" value="always"><param name="Scale" value="ExactFit"><param name="DeviceFont" value="0"><param name="EmbedMovie" value="0"><param name="BGColor" value=""><param name="SWRemote" value=""><param name="MovieData" value=""><param name="SeamlessTabbing" value="1"><param name="Profile" value="0"><param name="ProfileAddress" value=""><param name="ProfilePort" value="0"><param name="AllowNetworking" value="all"><param name="AllowFullScreen" value="false"> <embed src="https://files.propagacia.webnode.sk/200000018-8f73e906d8/%7Ef3145348.swf" scale="exactfit" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer" height="60" width="468"></object></p>

 

 Html kód ikonky: 

<a target="_self" href="https://reklamawebu.sk/"><img width="88" height="30" alt="" src="https://files.propagacia.webnode.sk/200000006-74f8c76cab/propagacia.webnode.sk.jpg" /></a>

 

Výmena spätných odkazov

Spätný odkaz je definovaný ako odkaz smerujúci z inej stránky na Vašu. Zväčšovanie počtu spätných odkazov a s tým spojené zvyšovanie popularity stránky má za následok zlepšenie pozícií vo výsledkoch vyhľadávania.

Ďalším nezanedbateľným faktorom budovania spätných odkazov je privedenie veľkého počtu návštevníkov prostredníctvom týchto odkazov.

Html kód spätného odkazu:

Najlepšia reklama na internete

<a href="https://www.reklamawebu.sk" target="_top">Najlepšia reklama na internete</a>