PageRank:

Čo to je PageRank?


PageRank je algoritmus analýzy odkazov, ktorý priraďuje číselné ohodnotenie každému prvku v množine navzájom linkami prepojených dokumentov ako Word Wide Web za účelom ohodnotenia relatívnej významnosti daného dokumentu v tejto množine. PageRank taktiež označuje toto číselné ohodnotenie.

 


Algoritmus, ktorý využíva Google, je pomenovaný po jednom z jeho zakladateľov - Larry Page. PageRank znamená hodnotu popularity stránky. Google na ňom založil svoj vyhľadávací algoritmus, v súčasnosti používa podobný algoritmus väčšina vyhľadávačov. Google definuje PageRank ako: "PageRank interpretuje link zo stránky A na stránku B ako hlas stránky A za stránku B. Google však zohľadňuje viac ako len čisté množstvo odkazov na Vašu stránku. Tak isto analyzuje stránku z ktorej hlas prišiel. Hlasy zo stránok, ktoré sú samé o sebe "dôležité" vážia viac ako hlasy iných stránok."

Pre tvorcov webových stránok to znamená toľko, že čím väčší je náš PageRank, tým väčšiu dôležitosť stránke prideľuje Google a iné vyhľadávače. A čím je dôležitosť väčšia, tým vyššie je umiestnenie medzi výsledkami vyhľadávania. Samozrejme to nie je jediné kritérium, ktoré stránky posúva medzi výsledkami vyššie, Google ich má cca 100. Druhou výhodou je, že vyhľadávač prehľadáva najviac stránky, ktoré majú najväčší PageRank. Google aktualizuje PageRank cca v 3-mesačnom intervale.


Ako zvýšiť PageRank?:

Postarajte sa, aby na stránku viedlo čo najviac odkazov zo stránok, ktoré majú vysoký PR. Inak to neide.

Odkazom, ktoré vedú na moju stránku, sa hovorí spätné odkazy. Spätné odkazy sa získavajú zle, predovšetkým pokiaľ máte stránky horšie alebo priemernej kvality.

Najhľahšie sa základné spätné odkazy získávajú v katalógoch. Stačí si vyhliadnúť tematickú stránku nejakého katalógu a zaregistrovať do nej ručne URL a popisok stránky. Čím viac registrácií v rôznych katalógoch (vyhľadávačoch), tým lepšie. Akonáhle ale nemá vyhliadnutá stránka katalógu na toolbaru PR aspoň 3, je otázka, či má cenu mať na takej stránke odkaz.

Dobrý nápad je oslovovať spriaznené weby so žiadosťou o výmenu odkazov. Čím menej je na zdrojovej stránke odkazov, tým je odkaz hodnotnejší.

Existujú matematické modely, ktoré ukazujú, ako sa dá vzájomným prelinkovaním stránok na určitých stránkach webu koncentrovať PR z iných stránok. Najčastejšie sa doporučuje mať na každej stránke odkaz na domovskú stránku. Je to jedna z mnohých metód a rozhodne nie je univerzálna, niekedy je dokonca kontraproduktívna (to keď je na hlavnej stránke málo hodnotného obsahu).

Jednoduchým výsledkom modelov je to, že by sa na stránky malo dávať čo najmenej "odkazov preč" ukazujúcich na cudzie stránky von z webu, aby sa na stránkach koncentroval Page Rank. Podľa výpočtov to ale nie je zas tak podstatné. Omnoho lepšieho výsledku ako odstránením vonkajšieho linku sa dá dosiahnúť pridaním ďalšej stránky s hodnotným (najlepšie unikátnym) obsahom.
[CNW:Counter]