Kódy farieb

 

Pri zápise farebného kódu v HTML stránkach sa pred príslušný číselný kód farby píše znak #. Pre lepšiu predstavu je v dole uvedenom príklade kód vyznačený červenou farbou. Pri zápise farieb pomocou slovných kódov ako "yellow", "red" a podobne, sa znak # nepíše!!!

Príklad zápisu pre červený text:

<font color="#FF0000">Tento text je červený.</font>

Príslušný text sa zobrazí takto:
Tento text je červený.

 

Paleta 16 základných farieb Windows.

 

  Paleta 16 bezpečných sivých odtieňov farieb.

 

Paleta 216 bezpečných odtieňov farieb podľa Netscape.