Uvítacie okno

Tento kód sa nazýva aj samovyskakovacie okno. Ako ste mohli vidieť, keď ste navštívili túto časť stránky tak vám hneď vyskočilo takéto okno. Môžete to pouťívať ako nejaké upozornenie, privítanie návštevníkov alebo na iné účely.

Zeleným napísané prepíšte podľa seba.

 

 <script language="javascript" type="text/javascript">

alert("Napíšte sem akýkoľvek text")

</script>